Dziś jest: , 24 lipca 2021r.     

ul. Krakowska 38
26-200 Końskie
tel.: 607-040-832

e-mail: konskie@znp.edu.pl

  

AKTUALNOŚCI KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA

W maju 2008 r. wznowiono działalność Klubu Młodego Nauczyciela ZNP przy Zarządzie Oddziału w Końskich.

Do Klubu może należeć każdy członek ZNP Oddziału w Końskich, którego staż pracy wynosi maksymalnie 10 lat.

Celem działalności KMN jest:

  1. Integracja środowiska młodych nauczycieli - członków ZNP.
  2. Rozpoznanie potrzeb młodych nauczycieli.
  3. Pomoc i wsparcie dla młodych nauczycieli w indywidualnych sprawach pracowniczych.
  4. Aktywizowanie młodych nauczycieli do działalności związkowej.
  5. Rozwijanie świadomości własnego statusu prawnego.

Klub Młodego Nauczyciela ZNP realizuje swoje zadania poprzez:

  • włączanie się do działań podejmowanych przez Zarząd Główny, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego i Zarząd Oddziału w Końskich na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla młodych nauczycieli;
  • wyrażanie opinii, formułowanie wniosków i postulatów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu systematyczną poprawę sytuacji młodych nauczycieli;
  • inspirowanie młodych nauczycieli do poznawania przepisów prawa oświatowego, śledzenia zmian w tych przepisach oraz rozwijania świadomości ich statusu prawnego.

Pracami KMN kieruje Zarząd, który organizuje spotkania członków Klubu. W pracach Zarządu KMN i Klubu, z ramienia Zarządu Oddziału, uczestniczy koordynator działań KMN - wiceprezes Zarządu Oddziału Karolina Orłowska-Carmenate.

3 października 2008 r. w O.W. "Belferek" w Sielpi odbyło się pierwsze spotkanie młodych nauczycieli - członków ZNP. Miało ono charakter informacyjno - integracyjny. Uczestniczyło w nim 27 osób. Spotkanie połączone było z obchodami DEN.
21 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące zagadnień wynikających ze stosunku pracy. Na pytania nurtujące młodych nauczycieli odpowiadał Jan Korczyński - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kielcach.


ZNP Oddział KOŃSKIE    © 2008-2021r.