Dziś jest: , 29 czerwca 2022r.     

ul. Krakowska 38
26-200 Końskie
tel.: 607-040-832

e-mail: konskie@znp.edu.pl

  

AKTUALNOŚCI
rok 2022

Aktualizacja kalendarium Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP: 2021 rok. Czytaj dalej »


rok 2021

Kampania informacyjna "ZNP przedstawia"

15 czerwca 2021 roku ZNP rozpozczyna nowš kampanię informacyjną pod hasłem "ZNP przedstawia" .

Cele kampanii:

 • upowszechnienie i promocja działań Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • zaprezentowanie bogatego dorobku w nowoczesny i przystępny sposób.

W ramach kampanii zostaną przygotowane i zaprezentowane krótkie filmy animowane pod hasłem "ZNP przedstawia" :
 1. Film 1 - To animowany film opowiadający o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji.

  My w pandemii https://znp.edu.pl/film-znp-my-w-pandemii/


rok 2020

100 lat Oddziału ZNP w Końskich


13 grudnia 2019 r. funkcyjni Oddziału ZNP w Końskich uczcili 100 - lecie powstania Oddziału.
Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Pilaszkowie w Muzeum ZNP - w miejscu skąd się wywodzimy, skąd są nasze korzenie. Muzeum, chociaż niewielkie, wywarło na nas wszystkich ogromne wrażenie. Atmosfera panująca w Historycznej Sali Konspiracyjnego Zjazdu Nauczycieli, w zrekonstruowanej Izbie Szkolnej i Izbie, w której mieszkał nauczyciel, wysłuchanie archiwalnego „trzeszczącego” przemówienia Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego z września 1939 r. i Mazurka Dąbrowskiego, wywołały wielkie wzruszenie. Myślę, że ta niezwykła atmosfera panująca w salach Muzeum dała nam siłę i umocniła przekonanie, nie tylko o naszej wartości jako nauczycieli, wychowawców, ale i Związkowców.
Uważam, że każdy członek ZNP i każdy nauczyciel powinien chociaż raz w życiu odwiedzić to szczególne miejsce, działające jak czakram.

Następnie odwiedziliśmy siedzibę naszego Związku w Warszawie. Tu odbyliśmy uroczyste jubileuszowe posiedzenie.
Uczestniczyli w nim zaproszeni Goście:

 • Kol. Krzysztof Baszczyński - Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP,
 • Kol. Wanda Kołtunowicz - członek Prezydium ZG ZNP, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP,
 • Kol. Zbigniew Błasiński - członek Zarządu Głównego ZNP, wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP,
 • Kol. Stanisław Fidos - Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Końskich,
 • Kol. Henryk Rydz - Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Końskich,
 • Kol. Teresa Polak - Prezes Oddziału ZNP w Stąporkowie,
 • Kol. Marzena Augustyniak - wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Stąporkowie.

  Na początku spotkania przedstawiłam prezentację z działalności Oddziału w okresie minionych 100 lat. Ujęłam w niej to, co uznałam za ważne, co wywołało u mnie największe emocje, co mnie wzruszyło, a czasami trochę bawiło, kiedy przeglądałam archiwalną dokumentację i kroniki.

  Najwięcej miejsca poświęciłam Domowi Nauczyciela, ponieważ tutaj, jeszcze do niedawna koncentrowało się życie związkowe i oświatowe i jest to wciąż ważny punkt topograficzny na mapie naszego miasta. Jest to również miejsce ważne dla mnie, bo z nim związana jest nie tylko moja działalność związkowa, ale przede wszystkim całe moje dotychczasowe życie zawodowe. Prezentację uzupełnił Kol. Henryk Rydz, podkreślając rolę Kol. Stanisława Fidosa w rozwoju Oddziału oraz Kol. Irena Redwanowska, która przypomniała sukcesy sportowe Oddziałowej drużyny siatkarskiej.

  Następnie głos zabrali nasi Goście: Kol. Krzysztof Baszyński, Kol. Wanda Kołtunowicz, Kol. Teresa Polak i Kol. Stanisław Fidos. Usłyszeliśmy dobre, ciepłe słowa i gratulacje. Kol. K. Baszczyński podkreślił, że jesteśmy pierwszym Oddziałem, który świętuje 100 - lecie swego powstania. Padły również niepokojące słowa o obecnej sytuacji w oświacie, o zagrożeniach jakie niesie obecna sytuacja polityczno - ekonomiczno - społeczna dla edukacji, statusu zawodu nauczyciela i działalności związków zawodowych.

  Otrzymaliśmy od Gości okolicznościowy ryngraf i statuetkę. W imieniu Zarządu Oddziału wręczyłam Gościom pamiątkowe statuetki. Podsumowując ten szczególny dzień i dziękując wszystkim zebranym za udział w uroczystym posiedzeniu, wyraziłam również własne życzenie: aby nasz Związek odmładzał się, tak by za kolejne 100 lat, nasi następcy, przeglądając dokumenty i oglądając zdjęcia, mogli powiedzieć równie dobre słowa o naszej działalności.

  Karolina Orłowska – Carmenate
  prezes Oddziału ZNP w Końskich


  Prezentacja  maj 2019 r.

  Badanie ZNP - biurokracja w szkole

  Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat zmniejszenia biurokracji w szkole.

  Ankieta adresowana jest do nauczycieli. Jej wyniki posłużą do określenia kierunków niezbędnych zmian w systemie oświaty w celu usprawnienia pracy szkoły.

  Badanie ankietowe potrwa do końca maja 2019 r.

  Link do badania:
  https://www.survio.com/survey/d/B8B9I2D7F6L9V1J3S


  maj 2019 r.

  Podziękowanie


  12 kwiecień 2019 r.

  Relacja wideo - Strajk w koneckich szkołach

  W dniu 8 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej TKN24 zamieszczono artykuł pt. "Relacja wideo: Strajk w koneckich szkołach".

  Redakcja TKN24 słowny komentarz dotyczący poniedziałkowego strajku w szkołach zilustrowała archiwalnym materiałem filmowym nagranym
  w dniu 25 lutego 2019 roku podczas trwania III edycji Gminnego Konkursu „Przywróćmy ich Pamięci – w Hołdzie Bohaterom” w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

  Taki przekaz sugerował podjęcie czynności służbowych w pierwszym dniu rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji strajkowej przez nauczycieli ukazanych
  w nagraniu, którzy w tym dniu strajkowali. Było to niezgodne ze stanem faktycznym.

  W dniu 10 kwietnia 2019 roku zainteresowani zwrócili się do redakcji TKN24 o wycofanie nierzetelnie sporządzonej informacji oraz zamieszczenie stosownego sprostowania na stronie TKN24.


  8 kwiecień 2019 r.

  STRAJK 8.04.2019 r.


  luty - marzec - kwiecień 2019 r.

  PROTEST


  ULOTKALIST PREZESA ZNP do Samorządowców


  marzec 2019 r.

  WAŻNE - Zebranie Sekcji Emerytów i Rencistów

  Rok 2019 rokiem wyborczym we wszystkich strukturach
  organizacyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  W dniu 07.03.2019 /czwartek/ o godz. 9.30 odbędzie się
  zebranie sprawozdawczo – wyborcze w SEiR
  w Sali „Astoria” w Końskich, ul. Hubala 21.

  Prosimy o niezawodne przybycie.

  Za Zarząd Sekcji
  Przewodnicząca
  Grażyna Pluta


  październik 2018 r.

  Okręgowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018

  W dniu 12 października odbyły się w Kielcach Okręgowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.
  W czasie uroczystości Prezes ZNP Sławomir Broniarz wręczył Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego dwóm naszym Koleżankom, członkom Sekcji Emerytów i Rencistów: Zofii Chlebosz i Krystynie Gałązce.


  maj 2018 r.

  WAŻNE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

  Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

  Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z wejściem RODO można przeczytać w poniższym pliku:
  Informacja_RODO


  luty 2018 r.

  Dzień Otwarty w ZUS dla nauczycieli

  Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego dnia 23 lutego 2018 r. (ostatni piątek ferii)w godz. 9.00 - 14.00
  odbędzie się Dzień Otwarty w ZUS Końskie (ul. Partyzantów) dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,

  na temat: "Emerytury i świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli".


  październik 2017 r.

  Odznaczenia za 50 lat przynależności do ZNP


  Uroczystości Okręgowe Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 20 października 2017 r.w Kielcach. Prezes Sławomir Broniarz wręczał Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP.

  Odznakę otrzymali: Wiesław Cłapak, Zofia Fidos, Stanisława Grzybowska, Maria Gwardecka, Roman Kaczmarski, Anna Mikołajewska-Pająk, Henryk Rydz, Halina Styś, Mieczysław Szymczyk.

  Odznakę przyznano również Barbarze Stangierskiej-Stołowskiej i Zofii Szcześniak - były nieobecne na uroczystościach wojewódzkich.


  marzec 2017 r.

  Opinia ZNP dotycząca płac i finansowania oświaty


  Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił opinię dotyczącą propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie:
  - finansowania oświaty – podziału części oświatowej subwencji ogólnej
  oraz
  - nowego modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli.
  1. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec modelu finansowania oświaty, który zabezpiecza w subwencji oświatowej środki na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli specjalistów, nauczycieli świetlic i bibliotek.
  2. Opowiadamy się za wprowadzenie już w roku szkolnym 2018/2019 tzw. wagi premiującej szkoły, w których nie ma zmianowości. Zaproponowany przez MEN termin przypadający w roku 2020, to okres kumulacji roczników, dlatego w wielu przypadkach przepis regulujący tę kwestię będzie przepisem martwym.
  3. Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w inicjatywie obywatelskiej dotyczącej finansowania wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z budżetu państwa, co oznacza w praktyce stworzenie innego modelu finansowania oświaty. Jeżeli inicjatywa ta, która zgodnie z decyzją Sejmu RP została przesłana do komisji, zostanie przez większość parlamentarną odrzucona, domagamy się, aby subwencja oświatowa pokrywała pełne koszty wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, a nie tylko nauczycieli realizują
  4. Odrzucamy projekt odejścia od tzw. średnich wynagrodzeń.
  5. Odrzucamy propozycję wypłacania dodatku uzupełniającego tylko w przypadku nieosiągnięcia wysokości rocznych środków z puli środków rozliczanych w ramach samorządu.
  6. Zdecydowanie odrzucamy propozycję przyznawania dodatku motywacyjnego z dołu, a nie jak dotychczas z góry.
  7. Sprzeciwiamy się zamianie dodatku motywacyjnego na dodatek premiowy.
  8. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zwiększeniu wynagrodzenia kosztem zmniejszenia lub eliminacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie).
  9. Akceptujemy propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu, a nie z góry, pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

  źródło informacj na stronie ZNP Opinia ZNP


  grudzień 2016 r.

  Pikieta 19 grudzień 2016 rok

  14 grudnia 2016 r. Sejm przyjął reformę edukacji.
  W poniedziałek 19 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się demonstracja przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w obronie polskiej szkoły.

  Następnie Zarząd Główny ZNP podejmie decyzję o kształcie dalszych działań.

  Nadal można podpisywać petycję w obronie polskiej szkoły.


  listopad 2016 r.

  Manifestacja 19 listopad 2016 rok


  Materiały i informacje dostępne na stronie ZNP materiały


  październik 2016 r.

  Odznaczenia za 50 lat przynależności do ZNP


  21 października 2016 r.w Kielcach na Okręgowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej Prezes Sławomir Broniarz wręczył naszym członkom Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP.

  Odznakę otrzymali: Stanisław Fidos, Lucyna Milewska, Maria Konarska, Franciszek Konarski.

  Odznakę również przyznano Marii Rutkowskiej - nieobecna.


  październik 2016 r.

  PIKIETY ZNP

  10 października 2016 roku odbędą się pikiety ZNP w 16 województwach. W ten sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw planowanej reformie edukacji, która spowoduje chaos i zwolnienia w oświacie.Manifestacje odbędą się przed gmachami urzędów wojewódzkich o godz. 14.00
  Więcej informacji na głównej stronie ZNP strona ZNP


  lipiec 2016 r.

  REFORMA OŚWIATY - zmiany ustroju szkolnego

  8 lipca 2016 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP.
  Stanowisko Prezydium w sprawie reformy ustroju szkolnego na stronie ZNP Czytaj dalej


  czerwiec 2016 r.

  REFORMA OŚWIATY

  28 czerwca 2016 r. odbyła się pikieta w Toruniu. W tym czasie pani minister edukacji dokonała podsumowania Ogólnopolskich Debat o Edukacji.

  Więcej informacji:

 • na stronie ZNP Pikieta ZNP w Toruniu

 • Komentarz prezesa ZNP do reformy ogłoszonej przez panią minister edukacji. Komentarz


  7 grudzień 2015 r.

  Debata: Razem dla gimnazjów!

  7 grudnia 2015 r. Związek ZNP zorganizował dyskusję panelową o gimnazjach.

  Więcej informacji:

 • na stronie ZNP Debata
 • na stronie fakty.interia.pl Debata


  7 grudzień 2015 r.

  Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków

  W porannym programie TVP 1 "Polityka przy kawie" dnia 7 grudnia 2015 roku gościem pani Małgorzaty Serafin był Prezes ZNP Sławomir Broniarz i pani Dorota Dziamska, ekspert Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, w którym odbyła się rozmowa o reformie sześciolatków.

  Więcej na stronie: "Polityka przy kawie" TVP 1 Spór o sześciolatki oraz całe wydanie programu Audycja


  13 październik 2015 r.

  14.X.2015 rok - Ogólnopolska akcja protestacyjna

  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanowił ogłosić 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.

  - Uchwała nr 17/2015 Zarządu Głównego ZNP z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Uchwała


  23 czerwiec 2015 r.

  Protest nauczycieli od 1 września 2015 roku

  Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września 2015 roku.

  Szczegółowe informacje na stronie ZNP www.znp.edu.pl:

  - Protest nauczycieli Protest

  - Uchwała nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego Uchwała


  23 kwiecień 2015 r.

  Manifestacja pracowników oświaty - Warszawa 18 kwietnia 2015 rok

  18 kwietnia 2015 r. członkowie ZNP reprezentujący Oddział ZNP w Końskich wzięli udział w manifestacji organizowanej przez ZG ZNP.

  Relacja, zdjęcia i podziękowania za udział w Manifestacji ZNP


  13 kwiecień 2015 r.

  Manifestacja pracowników oświaty - szczegóły

  18 kwietnia 2015, Warszawa

  Zbiórka uczestników manifestacji przy COS Torwar od godz. 10.00.

  Start manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka).

  Następnie w godz. ok. 11:00 – 14.00 przemarsz uczestników trasą:

  Łazienkowska - Myśliwiecka - Górnośląska - Wiejska - Matejki - Al. Ujazdowskie - al. Szucha MEN - Bagatela - Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów spotkają się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

  UWAGA:

  W sobotę, 18 kwietnia siedziba ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie będzie otwarta dla przyjeżdżających z całego kraju uczestników manifestacji już od godz. 5.00.


  13 kwiecień 2015 r.

  Wkładka "Nasza tablica"

  W najnowszym numerze „Głos Nauczycielski” pojawił się pierwszy numer wkładki przygotowanej przez ZNP – "Nasza tablica".
  Wystarczy ją wyjąć i wywiesić na tablicy związkowej w placówce!

  Wkładka "Nasza tablica" będzie wydawana cyklicznie: raz w miesiącu. Więcej informacji na stronie ZNP Wkładka


  18 marzec 2015 r.

  OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA

  17 marca 2015 roku Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia 2015 roku.

  Więcej informacji na stronie ZNP Ogólnopolski protest

  Uchwała Zarządu Głównego ZNP o podjęciu akcji protestacyjnej Uchwała


  8 marzec 2015 r.

  NOWY STATUT ZNP

  24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP. Szczegóły i nowy statut na stronie ZNP Nowy Statut ZNP


  26 styczeń 2015 r.

  MEN ZAPOWIADA LIKWIDACJĘ KARTY!

  Uwaga nauczyciele:

  Ministerstwo edukacji po raz kolejny zapowiada likwidację Karty Nauczyciela po tegorocznych wyborach parlamentarnych.
  21 stycznia 2015 r. wiceminister edukacji Joanna Berdzik powiedziała w wywiadzie („Dziennik Gazeta Prawna”):

  „Jak mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska, jedną z pierwszych decyzji szefa MEN po tegorocznych wyborach powinna być ta dotycząca przygotowania ustawy, która zastąpi Kartę nauczyciela”.


  ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i destabilizacji statusu zawodowego nauczycieli w Polsce, którego gwarantem jest właśnie Karta. Karta porządkuje i ujednolica zasady nauczycielskiego stosunku pracy.
  Skutki każdej nieprzemyślanej zmiany statusu zawodowego nauczycieli negatywnie wpłyną na jakość edukacji!

  Nasze środowisko już dzisiaj musi mieć świadomość zamiarów ekipy, która kieruje ministerstwem edukacji!


  26 styczeń 2015 r.

  Wielka Brytania zachwala polską edukację.

  Brytyjska minister szkolnictwa Nicky Morgan powiedziała, że wzoruje się na modelu reformy oświatowej w Polsce.
  Więcej na stronie: ONET.wiadomości


  20 styczeń 2015 r.

  TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ

  ZAPRASZAMY

  Zarząd Oddziału ZNP w Końskich jest współorganizatorem XXXIV Turnieju Rekreacyjno - Sportowego Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej, który odbędzie się 07 lutego 2015 r. w godzinach 8.30 - 14.30 w hali sportowej w Gimnazjum w Fałkowie.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do kibicowania naszym drużynom.


  Poniżej do pobrania regulamin i program Turnieju w formacie pdf:

 • Program Turnieju Program
 • Regulamin Turnieju Regulamin


  01 październik 2014 r.

  Expoze pani premier Ewy Kopacz

  Na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego można przeczytać o expoze pani premier Ewy Kopacz, w którym mówiła m.in. o opiece nad dzieckiem, wychowaniu przedszkolnym, edukacji i nauce.
  Link do strony: expoze


  10 wrzesień 2014 r.

  Jabłka w każdej szkole

  Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzjąPrezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.
  Więcej informacji o składaniu wniosków na stronie ZNP link ZNP


  01 wrzesień 2014 r.

  Raport NIK o likwidacji szkół

  Na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego można przeczytać o kontroli NIK o kosztach likwidacji i przekształceniu szkół
  Link do strony: NIK o szkołach


  26 kwiecień 2014 r.

  Świadczenia kompensacyjne i uprawnienia emerytalne

  Na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego zostały podane pozycje wydawnicze, z których można dowiedzieć się na temat uprawnień emerytalnych i świadczeń kompensacyjnych.
  Link do pozycji wydawniczych: wykaz pozycji


  28 marzec 2014 r.

  Wystąpienie przestawiciela ZNP w Sejmie RP

  Więcej informacji o wystąpieniu przedstawiciela ZNP wiceprezesa Krzysztofa Baszczyńskiego podczas procedowania w Sejmie RP
  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty na stronie www.znp.edu.pl

  NAUCZYCIEL & ASYSTENT 2014

  ZNP nie zgadza się na wprowadzenie do szkół podstawowych asystentów, którzy będą mogli zastępować nauczycieli!
  Więcej informacji na stronie www.znp.edu.pl


  5 marzec 2014 r.

  TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ - Fałków 2014


  WYKAZ DRUŻYN
  uczestniczących W XXXIII TURNIEJU REKREACYJNO - SPORTOWYM Pracowników Oświaty
  w Piłce Siatkowej – FAŁKÓW 2014 w dniu 01 marca 2014 roku.

  1.Oddział Jędrzejów
  2.Oddział Końskie
  3.Oddział Końskie - Fałków
  4.Oddział Stąporków
  5.Oddział Radoszyce
  6.Oddział Pińczów

  OSTATECZNA KLASYFIKACJA

  I miejsce - Końskie
  II miejsce - Jędrzejów
  III miejsce - Pińczów
  IV miejsce - Radoszyce
  V miejsce - Końskie - Fałków
  VI miejsce - Stąporków

  WYRÓŻNIENIA
  Najlepsza Zawodniczka - Renata Gałązka - Skowron (Końskie)
  Najlepszy Zawodnik - Tomasz Olesiński (Jędrzejów)


  19 luty 2014 r.

  List do Pań i Panów Posłów RP

  Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował w dniu 19 lutego 2014 roku List otwarty do posłów i posłanek w sprawie darmowego podręcznika dla uczniów klas I szkoły podstawowej.
  List można przeczytać na stronie www.znp.edu.pl


  19 luty 2014 r.

  Projekt nowelizacji ustawy oświatowej w Sejmie

  W czwartek 20 lutego br. odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  Szczegółowe informacje na stronie www.znp.edu.pl


  27 listopad 2013 r.

  KONTYNUACJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROTESTACYJNEJ "DOŚĆ TEGO"

  Uchwała w sprawie kontynuowania Akcj Protestacyjnej "Dość tego!" Uchwała


  23 listopad 2013 r.

  "DOŚĆ TEGO" Manifestacja Protestacyjna ZNP 23.11.2013

 • Relacja z manifestacji ZNP Relacja
 • Manifestacja w telewizji Relacja telewizyjna
 • Transmisja manifestacji on-line Transmisja
 • Podziękowanie wszystkim uczesnikom manifestacji Podziękowanie


  17 listopad 2013 r.

  Zmiany w prawie oświatowym

  12 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej Ważne

  Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r. Zmiany w ustawie o systemie oświaty


  9 listopad 2013 r.

  Akcja protestacyjna ZNP "Dość tego"

  23 listopada 2013 roku zostanie zorganizowana w Warszawie ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP pod hasłem "Dość tego" przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

  PLAKATY akcji protestacyjnej Plakaty Ulotki, plakaty i naklejki na manifestację Ulotki_plakaty

  Wystąpienie Sławomira Broniarza na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2013 roku Relacja


  24 październik 2013 r.

  Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

  18 października 2013 r. w Domu Nauczyciela w Starachowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
  Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP oraz Zarząd Oddziału ZNP w Starachowicach.
  Czytaj dalej »


  28 kwiecień 2013 r.

  Szkolenie 19 kwietnia 2013 rok

  W dniu 19 kwietnia 2013 r. odbyło się wspólne szkolenie Zarządu i Prezesów Ognisk Oddziału ZNP w Końskich, zaproszonych przedstawicieli Oddziałów ZNP w Stąporkowie i Słupi Koneckiej oraz przedstawicieli Oddziałów ZNP z Krakowa.

  Temat szkolenia "Społeczna inspekcja pracy - współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi" zrealizował dr Leszek Rymarowicz z Okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie.

  Galeria zdjęć

                       26 marzec 2013 r.

  XXXII Turniej Rekreacyjno – Sportowy Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej - Fałków 2013

  2 marca 2013 roku w Fałkowie odbył się XXXII Turniej Rekreacyjno - Sportowy Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej. ... Czytaj dalej »


  18 luty 2013 r.

  Wieczór czeski

  7 lutego 2013 roku w Tłusty Czwartek Sekcja Emerytów i Rencistów zorganizowała bal karnawałowy w stylu czeskim.
  Zdjęcia z imprezy można zobaczyć na stronie internetowej Echa Dnia.


  5 luty 2013 r.

  Co dalej z propozycjami MEN w sprawie Karty Nauczyciela

  4 lutego br. Zespół ds. propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela, powołany przez ZG ZNP w czerwcu ub.r., zapoznał się z przedstawionymi przez MEN 31 stycznia br. propozycjami zmian w obowiązującej Karcie Nauczyciela Czytaj dalej »

  Zmiany proponowane przez MEN w Karcie Nauczyciela - informacje na stronie MEN.


  31 styczeń 2013 r.

  NOWELIZACJA KARTY NAUCZYCIELA

  Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał Komunikat w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela.

  31 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące wielomiesięczne rozmowy dotyczące zmian w ustawie Karta Nauczyciela, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz organizacji rodziców.
  Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował prezes Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Krzysztof Baszczyński.

  Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła obszary, które będą przedmiotem zmian, tj.:
  - urlopy (wypoczynkowy i dla poratowania zdrowia),
  - jednorazowe dodatki uzupełniające,
  - ewidencjonowanie 40-godzinnego czasu pracy,
  - dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski
  - awans zawodowy.

  Zgodnie z zapowiedzią MEN założenia oraz projekt ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela zostaną przesłane do konsultacji związkom zawodowym
  w najbliższym czasie.

  Propozycje rozwiązań dotyczące ww. obszarów będą szczegółowo omówione podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP 4 lutego br.

  Zmiany proponowane przez MEN w Karcie Nauczyciela - informacje na stronie MEN.


  30 styczeń 2013 r.

  KONKURS POETYCKI i KONKURS NA AFORYZM I FRASZKĘ

  Regulaminy konkursów dostępne są na stronie Zarządu Głównego ZNP.


  27 czerwiec 2012 r.

  KONFERENCJA PRASOWA ZNP - Wyniki sondażu

  Prezes ZNP Stanisław Broniarz przedstawił w dniu 27 czerwca 2012 roku ostateczne wyniki przeprowadzonego w maju sondażu w szkołach i placówkach oświatowych. Nauczyciele odpowiadali na pytanie czy są gotowi poprzec akcję protestacyjną wobec propozycji samorządowych ograniczenia Karty Nauczyiela.

  Więcej informacji o stanowisku Zarządu Głównego ZNP w sprawie akcji protestacyjnej na stronie Zarządu Głównego ZNP.


  maj 2012 r.

  KONIEC ZŁYCH REFORM! TERAZ!

  W maju 2012 roku rusza ogólnopolska akcja Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego ZNP.


  maj 2012 r.

  "Nie dla 67 lat"

  1 maja 2012 roku uczestniczyliśmy w obchodach Święta Pracy w Warszawie, którym celem było wyrażenie sprzeciwu wobec podniesienia wieku emerytalnego, umów śmieciowych oraz bezrobocia.

  Manifestacja rozpoczęła się wiecem przed siedzibą OPZZ w Warszawie ul. Kopernika, a następnie uczestnicy pochodu przeszli ulicami: Świętokrzyska,Nowy świat, Książęca, Rozbrat. Po zakończeniu manifestacji odbył się przy ul. Rozbrat "Piknik Europejski".

  Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele ZNP.

  Fotogalerię z udziału w manifestacji można zobaczyć na stronie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach - GALERIA


  kwiecień 2012 r.

  Życie towarzyskie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich

  Życie towarzyskie SEiR ZNP w Końskich w 2012 roku Czytaj dalej »


  21 października 2011 r.

  Okręgowe obchody Dnia Edukacji Narodowej - Jędrzejów 2011

  7 października 2011 roku w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. ... Czytaj dalej »


  12 lipiec 2011 r.

  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY w SIELPI "Belferek"

  Sielpia to miejscowość położona na trasie Kielce - Końskie. Atutami tej letniskowej miejscowości są: pełne grzybów sosnowe lasy, czyste powietrze ... Czytaj dalej »

 • ZNP Oddział KOŃSKIE    © 2008-2022r.